Đố vui: Cô giáo ra bài kiểm tra với 5 chữ tiếng việt, ‘thần đồng’ của lớp xuất hiện trong 30 giây cuối

5185
Loading...

daiaaa

Lần lượt các em lên nộp bài đều không hoàn thành, cô giáo nở nụ cười khi nhận bài của bạn cuối cùng trong lớp: “quá xuất sắc!”

Cô giáo ra đề bài: Cho 5 chữ: Nó, bảo, sao, đến, không. Em hãy viết 21 cách hỏi khác nhau?

daicogai1

Bạn có viết được 21 câu hỏi với 5 chữ cho ở trên?

Loading...

Câu trả lời:

daicogia3

bao

Cụ thể:

1. Sao nó bảo không đến?

2. Sao bảo nó không đến?

3. Sao nó không bảo đến?

4. Sao không đến bảo nó?

5. Sao? Đến bảo nó không?

6. Sao? Bảo nó đến không?

7. Nó đến sao không bảo?

8. Nó đến không bảo sao?

9. Nó đến bảo không sao?

10. Nó bảo sao không đến?

11. Nó đến, bảo sao không?

12. Nó bảo đến không sao?

13. Nó bảo không đến sao?

14. Nó không bảo, sao đến?

15. Nó không bảo đến sao?

16. Nó không đến bảo sao?

17. Bảo nó sao không đến?

18. Bảo nó: Đến không sao?

19. Bảo nó không đến sao?

20. Bảo nó đến, sao không?

21. Bảo sao nó không đến?

Loading...