Thà rót cho ta trăm chum rượu độc còn hơn là phải say giữa dòng đời lạc lõng, đời tôi buồn lắm

38
Loading...

Đến quỳ với ông nào ghép nhạc. Mời các bạn cùng xem video:

Thanh niên say rượu

Cùng xem clip:

Loading...

Ngã lên ngã xuống

Tiếp tục đi

Có phải ai say cũng thế này không vậy

Loading...