Hiện tượng lạ ở Sầm Sơn, mấy đen nuốt chửng biển như ngày tận thế: Dân chúng đua nhau check in

77
Loading...

Người dân và khách du lịch ở đây không những khong sợ mà còn đua nhau chụp hình trước hiện tượng có 1 không 2. Tuy nhiên chỉ sau 10 phts xuất hiện hiện tượng lạ, đám mây đen dần tan và biến mất, cũng không thấy mưa giông gì xuất hiện theo đó.

Một số hình ảnh check in của khách du lịch trên facebook.

Hiện tượng lạ ở Sầm Sơn, mấy đen nuốt chửng biển như ngày tận thế: Dân chúng đua nhau check in

Mây đen hình vòi rồng

Loading...

Hiện tượng lạ ở Sầm Sơn, mấy đen nuốt chửng biển như ngày tận thế: Dân chúng đua nhau check in

fb Hoàng Ngọc Anh

Hiện tượng lạ ở Sầm Sơn, mấy đen nuốt chửng biển như ngày tận thế: Dân chúng đua nhau check in

1 bạn chế đĩa bay vào ảnh

Hiện tượng lạ ở Sầm Sơn, mấy đen nuốt chửng biển như ngày tận thế: Dân chúng đua nhau check in

Mây bao trọn cả Sầm Sơn

Hiện tượng lạ ở Sầm Sơn, mấy đen nuốt chửng biển như ngày tận thế: Dân chúng đua nhau check in

Các thanh niên không những không sợ mà vẫn check in ầm ầm

Hiện tượng lạ ở Sầm Sơn, mấy đen nuốt chửng biển như ngày tận thế: Dân chúng đua nhau check in

Một nhóm bạn check in sự kiện hiếm hoi

Hiện tượng lạ ở Sầm Sơn, mấy đen nuốt chửng biển như ngày tận thế: Dân chúng đua nhau check in

Mây tiếp tục tồn tài cho đén khi trời tối

Hiện tượng lạ ở Sầm Sơn, mấy đen nuốt chửng biển như ngày tận thế: Dân chúng đua nhau check in

Nguồn facebook

Loading...