30 bài thơ dễ đọc dễ nhớ giúp bé học chữ cái siêu nhanh, đọc thơ làu làu như thần đồng

35917

Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào

Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra

Theo Em Đẹp

VIDEO